herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 288/18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

ZARZĄDZENIE NR 288/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 2, art. 35 ust. 2, art. 42 ust. 6a, art. 46 ust. 5, art. 54 ust. 4, art. 55 ust. 1, art. 57 ust. 4, art. 70 ust. 3, art. 75 ust. 3a, art. 191 ust. 5, art. 193 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa samoistnego do dokonywania czynności prawnych i faktycznych oraz składania oświadczeń woli w sprawach wskazanych w art. 31 ust. 2, art. 35 ust. 2, art. 42 ust. 6a, art. 46 ust. 5, art. 54 ust. 4, art. 55 ust. 1, art. 57 ust. 4, art. 70 ust. 3, art. 75 ust. 3a, art. 191 ust. 5, art. 193 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.):

1) Pani Jolancie Zarębskiej – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;

2) Pani Ilonie Krzysztyniak – p.o. Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

§ 2. Pełnomocnictwo udzielane jest na czas nieokreślony.

§ 3. Odwołanie pełnomocnictwa może nastąpić w każdym czasie.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 178/15 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dąbrowska 20-08-2018 09:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 30-08-2018 12:34