herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 290/18 w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

ZARZĄDZENIE NR 290/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

 

Na podstawie art. 95, art. 178 i art. 182 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Jolantę Zarębską – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Panią Ilonę Krzysztyniak – p.o. Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do:

1) prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach z zakresu wspierania rodziny;

2) prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej;

3) dokonywania czynności techniczno-administracyjnych związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720) w sprawach kierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

§ 2. Upoważniam Panią Katarzynę Kminikowską – Kierownika Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do:

1) prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej;

2) dokonywania czynności techniczno-administracyjnych związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720) w sprawach kierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 76/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2018 r.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dąbrowska 20-08-2018 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 30-08-2018 12:35