herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 200/18 w sprawie zwolnienia od obciążenia hipoteką przymusową części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 168/33 w obrębie 141, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00034367/8

ZARZĄDZENIE NR 200/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie zwolnienia od obciążenia hipoteką przymusową części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 168/33 w obrębie 141, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00034367/8

Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017, poz. 1007 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1 W związku z zamiarem zbycia zwalniam część nieruchomości, oznaczoną jako działka nr 168/33 w obrębie 141 o powierzchni 0.0906 ha od obciążenia hipoteką przymusową w wysokości 393.796,50 zł., ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości objętej księgę wieczystą TO1U/00034367/8.

1.2 Żądam uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. kwoty 22.160,76 zł, stanowiącej część należnej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozliczonej proporcjonalnie do powierzchni zwolnionej od obciążenia działki nr 168/33.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 20-09-2018 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 26-09-2018 10:09