herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 324/18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed sądami powszechnymi

ZARZĄDZENIE NR 324/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 20 września 2018 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed sądami powszechnymi

 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 48 ust. 2, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 88 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa Pani Jolancie Zarębskiej – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do reprezentowania gminy – miasto Grudziądz przed sądami powszechnymi, w postępowaniach w sprawach cywilnych, w których gmina – miasto Grudziądz – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest stroną.

§ 2. Pełnomocnictwo nie obejmuje uznania powództwa i zrzeczenia się roszczenia.

§ 3. Pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w § 1, pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub radcy prawnemu.

§ 4. Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić w każdym czasie.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 1519/2001 Zarządu Miasta Grudziądza z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed sądami powszechnymi.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ligia Bartos 20-09-2018 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-10-2018 07:33