herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 344/18 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-10-10 07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 343/18 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa prawem służebności gruntowej 2018-10-10 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 342/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 2018-10-10 07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 341/18 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2018-10-10 07:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 340/18 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2018-10-16 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 339/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego 56 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-10-31 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 338/18 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Śląskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-10-31 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 337/18 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-10-10 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 336/18 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2018-10-10 08:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 335/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-10-10 07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 334/18 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 15 2018-10-10 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 333/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kościuszki 66 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-10-10 07:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 332/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-10-10 07:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 331/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok 2018-10-10 07:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 330/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-10-10 07:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 329/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. "Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" 2018-10-10 07:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 328/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych 2018-10-16 08:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 327/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, płożonej w Grudziądzu przy ulicy Korczaka, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-10-10 07:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 326/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2018-10-10 07:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 325/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-10-10 07:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 324/18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed sądami powszechnymi 2018-10-10 07:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 323/18 w sprawie określenie cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącego targowiska na terenach stanowiących mienie gminy – miasto Grudziądz 2018-10-10 07:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 322/18 w sprawie przeprowadzenia konkursu na opracowanie szczegółowej wizualizacji przestrzennej 3D (film i zdjęcia) i multimedialnej, celem utworzenia Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w JRG Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu przy ul. Strażackiej 1, dla dzieci i młodzieży "OGNIK", obrazującej zagrożenia i skutki związane z pożarami 2018-10-23 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 321/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-10-09 11:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 320/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2018-10-04 09:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 319/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2018-10-04 08:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 318/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej 56 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-10-04 08:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 317/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-10-03 15:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 316/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-10-03 15:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 315/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2018-10-03 15:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 314/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 2018-09-26 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 313/18 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Spichrzowej 42 2018-10-03 14:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 312/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2018-10-03 14:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 311/18 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Skowronkowej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-09-26 11:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 310/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2018-09-26 10:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 309/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Rydygiera oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-09-26 10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 308/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa prawem służebności gruntowej 2018-09-27 14:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 307/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 2018-09-26 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 306/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Olchowa oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-09-26 12:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 305/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Miejskim 2018-10-03 13:58