herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 439/18 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizacjęzadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku 2018-12-06 08:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 438/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielenia schronienia bezdomnym kobietom i osobom będącym w stanie kryzysu 2018-12-06 08:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 437/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2018-12-06 08:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 436/18 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-12-11 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 436/18' w sprawie zasad sprzedaży drewna pozyskanego z Lasów Komunalnych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór i z terenów miejskich. 2018-12-11 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 435/18 zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2018-12-05 12:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 434/18 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2018-12-06 07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 433/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok 2018-12-05 11:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 432/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-12-05 11:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 431/18 w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2018-12-05 11:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 430/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-12-05 11:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 429/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy 2018-12-05 11:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 428/18 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Grudziądza 2018-12-05 11:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 427/18 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "Spółka") pana Marka Sikory oraz powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki pana Daniela Czerwińskiego 2018-12-05 11:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 426/18 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2018-12-06 13:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 425/18 w sprawie upoważnienia Wiceprezydenta Grudziądza do składania oświadczeń woli 2018-12-19 11:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 424/18 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Grudziądza 2018-12-05 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 423/18 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza – do spraw Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 2018-12-12 10:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 422/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 2018-12-06 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 421/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-12-12 13:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 420/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-12-12 13:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 419/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-12-12 13:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 418/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-12-12 13:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 417/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-12-12 13:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 416/18 w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Grudziądza. 2018-12-05 11:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 415/16 w sprawie cofnięcia upoważnienia Wiceprezydenta Grudziądza do składania oświadczeń woli. 2018-12-05 11:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 414/18 w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2018-12-05 11:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 413/18 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem 2018-12-05 11:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 412/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2018-12-05 11:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 411/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2018-12-05 11:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 410/18 zmieniające zarządzenie w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz pieczęci urzędowych w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy - miasto Grudziądz 2018-12-05 11:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 409/18 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2018-12-05 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 408/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 2018-12-05 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 407/18 w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie gminy – miasta Grudziądz 2018-12-06 13:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 406/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2018-12-05 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 405/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-12-05 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 404/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2018-11-16 11:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 403/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kościuszki oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-11-16 11:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 402/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-11-16 10:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 401/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-11-16 11:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 400/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2018-11-16 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 399/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Słowackiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-11-19 09:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 398/18 w sprawie odwołania Wiceprezydenta Grudziądza 2018-11-20 15:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 397/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-11-16 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 396/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-11-16 11:03