herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 358/18 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Aleja 23 Stycznia 26 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

                                                                ZARZĄDZENIE NR 358 /18

                                                                PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

                                                                                  z dnia 12 października 2018r.

w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy
Aleja 23 Stycznia 26 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej
do oddania w dzierżawę

 Na podstawie art. 35 ust 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z póżn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości będącą własnością Skarbu Państwa, o powierzchni 113m2, położonej
w Grudziądzu przy ulicy Aleja 23 Stycznia 56, stanowiącą działkę nr 39/1, w obr. 50, zapisaną w KW TO1U/00058548/5, na cele mieszkaniowe Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ulicy Aleja 23 Stycznia 56.

2. Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę określonej w ust. 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 17-10-2018 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 31-10-2018 08:40