herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 33/09 w sparwie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ignacego Paderewskiegi - ul. Kwidzyńskiej. 2009-02-12 08:00
ZARZĄDZENIE NR 32/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości połozonej przy ul. Kasztanowej - ul. Paderewskiego. 2009-02-12 08:00
ZARZĄDZENIE NR 31/09 w sprawie powołania komisji przekazania majątku zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Użyteczności Publicznej w Grudziądzu 2009-02-03 09:42
ZARZĄDZENIE NR 30/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2009-03-05 14:41
ZARZĄDZENIE NR 29/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej garażem blaszanym, położonej w Grudziądzu przy ulicy Bydgoskiej. 2009-01-30 10:11
ZARZĄDZENIE NR 28/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kasztanowej - ul. Paderewskiego. 2009-02-12 07:59
ZARZĄDZENIE NR 27/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2009-03-05 11:23
ZARZĄDZENIE NR 26/09 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu 2009-01-26 10:28
ZARZĄDZENIE NR 25/09 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu do wykonywania czynności w imieniu gminy-miasto Grudziądz 2009-01-26 12:26
ZARZĄDZENIE NR 24/09 w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych gminy - miasto Grudziądz w zakresie realizacji dochodów 2009-02-03 09:48
ZARZĄDZENIE NR 23/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 28464 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2009-01-30 10:10
ZARZĄDZENIE NR 22/09 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie gminy – miasto Grudziądz 2009-01-26 10:10
ZARZĄDZENIE NR 21/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości połozonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2009-02-12 07:57
ZARZĄDZENIE NR 20/09 w sprawie zasad flagowania budynków instytucji samorządowych podległych gminie &ndash miasto Grudziądz 2009-02-03 09:46
ZARZĄDZENIE NR 19/09 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dodatków mieszkaniowych 2009-01-26 10:32
ZARZĄDZENIE NR 18/09 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych 2009-01-26 10:32
ZARZĄDZENIE NR 17/09 w sprawie upoważnienia do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2009-01-26 10:31
ZARZĄDZENIE NR 16/09 w sprawie konkursu na udzielanie w 2009 roku świadczeń zdrowotnych z zakresu pogłębionej psychoterapii grupowej dla uzależnionych od alkoholu mieszkańców Grudziądza 2009-01-26 10:20
ZARZĄDZENIE NR 15/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia, zabudowanej garażem oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2009-02-03 09:47
ZARZĄDZENIE NR 14/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiąceje własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia, zabudowanej garażem oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2009-01-30 09:58
ZARZĄDZENIE NR 13/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 15964 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2009-01-30 09:54
ZARZĄDZENIE NR 12/09 w sprawie powołania Komitetu Obchodów XXXVII Dni Kopernikowskich w Grudziądzu pod Patronatem Prezydenta Grudziądza 2009-01-30 13:59
ZARZĄDZENIE NR 11/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2009-01-30 09:52
ZARZĄDZENIE NR 10/09 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu. 2009-04-02 09:10
ZARZĄDZENIE NR 9/09 w sprawie ustalania rabatów przy sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dla odbiorców hurtowych oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż biletów 2009-01-30 09:50
ZARZĄDZENIE NR 8/09 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2009-01-20 10:07
ZARZĄDZENIE NR 7/09 w sprawie powołania komisji do przekazania wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o. w Grudziądzu. 2009-01-07 10:28
ZARZĄDZENIE NR 6/09 w sprawie ustalenia składu komisji w sprawie opracowania rozwiązań w zakresie wykupu lokali użytkowych na rzecz ich najemców. 2009-01-07 10:29
ZARZĄDZENIE NR 5/09 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu 2009-01-21 09:04
ZARZĄDZENIE NR 4/09 w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Grudziądza w zakresie budowy, przebudowy i utrzymania zjazdów. 2009-01-21 09:01
ZARZĄDZENIE NR 3/09 w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Grudziądza w zakresie budowy, przebudowy i utrzymania zjazdów. 2009-01-21 08:59
ZARZĄDZENIE NR 2/09 w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Grudziądza 2009-01-21 08:55
ZARZĄDZENIE NR 1/09 w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Grudziądza 2009-01-21 08:52