herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 47/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 47/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 4 lutego 2019 r.

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz
prawem służebności gruntowej

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 145 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) i § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. w sprawie określania zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 108, poz. 1883) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przy sprzedaży obciążyć prawem służebności gruntowej nieruchomość stanowiącą własność gminy - miasto Grudziądz, położoną w Grudziądzu przy ul. Ignacego Paderewskiego, oznaczoną jako działki nr 18 w obrębie 16 o powierzchni 0.0026 ha, nr 21/4 w obrębie 16 o powierzchni 0.0007 ha i nr 21/6 w obrębie 16 o powierzchni 0.0317 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00058449/1 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Ignacego Paderewskiego oznaczonej jako działki nr 21/5 i 21/7 w obrębie 16 o łącznej powierzchni 0.0701 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00019114/9.

2. Wykonanie służebności gruntowej polegać będzie na tym, że każdocześni właściciele nieruchomości władnącej uzyskują prawo do przejścia i przejazdu (bez możliwości parkowania pojazdów) przez część terenu nieruchomości obciążonej opisanej w ust. 1, stanowiącej drogę wewnętrzną na powierzchni ok. 60 m2, od granicy z działką nr 69 w obr. 16, na długości ok. 9 metrów i całej szerokości drogi wewnętrznej.

3. Wykonywanie służebności gruntowej następuje za jednorazowym wynagrodzeniem wysokości 335,79 złotych (słowne: trzystatrzydzieścipięć79/100złotych), w tym 62,79 złote (słownie: sześćdziesiąt dwa79/100złote) należny podatek VAT 23%, płatnym w terminie do dnia zawarcia umowy ustanowienia służebności w formie aktu notarialnego.

4. Graficzny obraz służebności gruntowej przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 11-02-2019 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-04-2019 07:56