herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 52/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz

                                                                                              ZARZĄDZENIE NR 52/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 8 lutego 2019r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność

gminy – miasto Grudziądz

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 1 ust 1 Uchwały
Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do zbycia nieruchomość komunalną gminy – miasto Grudziądz, stanowiącą odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 7, mieszczącego się w budynku położonym
w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 15, zapisanego w księdze wieczystej
KW nr TO1U/00057922/4 wraz z udziałem wynoszącym 440/8102 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 30/3 w obr. 91 o pow. 0.0549 ha, nr 30/6 w obr. 91 o pow. 0.0018 ha i nr 30/10 w obr. 91 o pow. 0.0052 ha, zapisanej w księdze wieczystej
KW nr TO1U/00042031/3 jako własność Skarbu Państwa.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.  Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 11-02-2019 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-04-2019 08:03