herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 56/19 w sprawie objęcia akcji w Olimpii Grudziądz S.A. w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 56/2019

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 12 lutego 2019 r.

 

 

 w sprawie objęcia akcji w Olimpii Grudziądz S.A. w Grudziądzu

 

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), stosownie do uchwały Nr VI/43/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wnosi się wkład pieniężny w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) na podwyższenie kapitału akcyjnego Olimpii Grudziądz S.A. w Grudziądzu, poprzez objęcie dodatkowych 1.000 akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) każda.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Nadzoru Właścicielskiego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Kulpa 14-02-2019 07:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-04-2019 08:08