herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 58/19 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

 

ZARZĄDZENIE NR 58/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 15 lutego 2019 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych pn.: „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1629 z późn. zm.)” oraz „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” powołuję komisję konkursową w składzie:

  1. Beata Przybylska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – przewodnicząca komisji;
  2. Marlena Kotlewska-Cegłowska – Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wsparcia Społecznego w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;
  3. Milena Kubik – referent w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 2. W celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych pn.: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz  „Turystyka i krajoznawstwo” powołuję komisję konkursową w składzie:

  1. Małgorzata Sadowska-Rodziewicz – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – przewodnicząca komisji;
  2. Marlena Kotlewska-Cegłowska – Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wsparcia Społecznego w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;
  3. Paulina Jędrak – inspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 3. W celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” powołuję komisję konkursową w składzie:

  1. Małgorzata Sadowska-Rodziewicz – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – przewodnicząca komisji;
  2. Marlena Kotlewska-Cegłowska – Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wsparcia Społecznego w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;
  3. Kinga Bączkowska – Kierownik Referatu Sportu w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;
  4. Ewelina Klucznik – referent w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;
  5. Łukasz Froncek – podinspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziału Spraw Społecznych oraz Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 15-02-2019 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-04-2019 08:10