herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 61/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz

                                                                           ZARZĄDZENIE NR 61/19

                                                                                 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

                                                                                  z dnia 18 lutego 2019 r.

                                              w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz

Na podstawie art. 110 ust. 1 w związku z art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonać przysługującego gminie – miasto Grudziądz prawa pierwokupu następujących nieruchomości położonych w Grudziądzu:

  1. niezabudowanej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Cegielnianej oznaczonej jako działka nr 8/1 w obr. 90 o powierzchni 85 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW TO1U/00020705/9 jako własność gminy – miasto Grudziądz, będącej w użytkowaniu wieczystym Jacka Roberta Korbik i Anieli Marioli Korbik.
  2. niezabudowanej działki położonej w Grudziądzu przy ul. Cegielnianej oznaczonej numerem 4/5 w obr. 90 o powierzchni 14 m2 wchodzącej w skład nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW TO1U/00026418/2 jako własność gminy – miasto Grudziądz, będącej w użytkowaniu wieczystym Jacka Roberta Korbik i Anieli Marioli Korbik.
  3. niezabudowanej działki położonej w Grudziądzu przy ul. Cegielnianej oznaczonej numerem 5/10 o powierzchni 185 m2 wchodzącej w skład nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW TO1U/00015589/1 jako własność gminy – miasto Grudziądz, będącej w użytkowaniu wieczystym Jacka Roberta Korbik i Anieli Marioli Korbik.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 19-02-2019 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-04-2019 08:15