herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 65/19 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00043457/2 na rzecz gminy-miasto Grudziądz

                                                                                                                     ZARZĄDZENIE NR 65/2019

                                                                                                                    PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

                                                                                                                                          z dnia 21 lutego 2019r

w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00043457/2 na rzecz gminy-miasto Grudziądz

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1916 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.Wyrażam zgodę na wykreślenie hipoteki zwykłej w wysokości 4.113,00 zł (słownie: czterytysiącestotrzynaściezłotych 00/100) stanowiącej zabezpieczenie spłaty niespłaconej części ceny oraz oprocentowania od niespłaconej części ceny liczonego od zawarcia umowy, przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, wpisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00043457/2 na rzecz gminy-miasto Grudziądz, w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu niespłaconej części ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Hallera 50 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr działki 6/125, wobec dokonania zapłaty całej zabezpieczonej należności wraz z oprocentowaniem.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 22-02-2019 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-04-2019 08:21