herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 63/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 63/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 20 lutego 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 473/15 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. W Centrum funkcjonują:

  1) wyodrębnione placówki opiekuńczo – wychowawcze:

      a) placówka socjalizacyjna dla 30 dzieci przy ul. Mikołaja z Ryńska 8,

      b) placówka socjalizacyjna dla 14 dzieci przy ul. Kochanowskiego 11-13,

      c) placówka socjalizacyjna dla 10 dzieci przy ul. Śniadeckich 52/2,

      d) placówka socjalizacyjna dla 9 dzieci przy ul. Milczewskiego Bruna 5/1,

      e) placówka socjalizacyjna dla 12 dzieci przy ul. Stachury10/1,

      f) placówka socjalizacyjna dla 8 dzieci przy ul. Lotniczej 15/8,

      g) placówka interwencyjna dla 26 dzieci przy ul. Mikołaja z Ryńska 8a;

  2) placówki wsparcia dziennego:

      a) „Przystań Dziewiątki” ul. Forteczna 29,

      b) „Gniazdo” ul. Kochanowskiego 19,

      c) „Stokrotka” ul. Sobieskiego 12,

      d) „Światło” ul. Konarskiego 14,

      e) „Słoneczko” ul. Śniadeckich 6a;

   3) Ośrodek Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży;

   4) Poradnia Rodzinna.”

 

2) Załącznik zawierający Schemat struktury organizacyjnej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ligia Bartos 26-02-2019 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-04-2019 08:18