herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 70/19 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw koordynacji uroczystości patriotycznych

ZARZĄDZENIE NR 70/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 26 lutego 2019 r.

 

w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw koordynacji uroczystości patriotycznych

 

        Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w zw. z § 14 zarządzenia nr 571/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu z późn. zm. zarządzam, co następuje:

 

       § 1. Powołuję Pana Łukasza Piaseckiego na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw koordynacji uroczystości patriotycznych.

 

       § 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1)  prowadzenie prac związanych z przygotowaniem uroczystości patriotycznych w mieście;

2)  współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze patriotycznym;

3)  współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi gminy-      miasto Grudziądz, organizacjami pozarządowymi oraz służbami mundurowymi przy organizacji obchodów patriotycznych.

 

      § 3. Przedstawione przez Pełnomocnika projekty przedsięwzięć zostaną przygotowane do realizacji po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Grudziądza. Kwestie organizacyjne związane z przygotowaniem uroczystości leżeć będą po stronie Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

 

       § 4. Pełnomocnik nie będzie pobierał wynagrodzenia.

 

      § 5. Pełnomocnik zostaje powołany na czas nieokreślony.

 

      § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Walczak 06-03-2019 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-04-2019 08:26