herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 67/19 w sprawie zasad flagowania budynków i obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych podległych gminie-miasto Grudziądz, w tym instytucji kultury

ZARZĄDZENIE NR 67/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 25 lutego 2019 r.

 

 

w sprawie zasad flagowania budynków i obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych podległych gminie-miasto Grudziądz, w tym instytucji kultury

 

 

      Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

     § 1. 1. Wprowadzam obowiązek flagowania wszystkich budynków i obiektów będących w zarządzie samorządowych jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz, w tym instytucji kultury.

      2. Obowiązek wynikający z ust. 1 dotyczy flagowania miasta zgodnie z kalendarium niżej wymienionych świąt państwowych oraz świąt miejskich i województwa:

 

1)  23.01. - POWRÓT GRUDZIĄDZA DO MACIERZY

    (flagi państwowe i samorządowe miasta Grudziądza);

 

2)  14.02. - ROCZNICA UTWORZENIA ARMII KRAJOWEJ

      (flagi państwowe przy pomniku Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego);

 

3)  01.03. - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

(flagi państwowe - Rynek, Al. 23 Stycznia, z masztami przy Starostwie Powiatowym, pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Mickiewicza wraz z masztami przy pomniku ofiar Katyńskich oraz pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego);

 

4)  01.05. - ŚWIĘTO PRACY, ROCZNICA WSTĄPIENIA DO UNII EUROPEJSKIEJ

      (flagi państwowe, flagi Unii Europejskiej);

 

5)  02.05. - ŚWIĘTO FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

     (flagi państwowe);

 

6)  03.05. - UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA

     (flagi państwowe);

 

7)  08.05. - NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA i WOLNOŚCI

    (flagi państwowe Rynek);

 

8)  07.06. - OBCHODY ŚWIĘTA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

     (flagi Województwa Kujawsko-Pomorskiego);

 

9)  czerwiec - OBCHODY DNI GRUDZIĄDZA

    (flagi państwowe i samorządowe miasta Grudziądza);

 

10) 15.08. - ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

    (flagi państwowe);

 

11) 31.08. - DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI

    (flagi państwowe i solidarności);

 

12) 11.11. – ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

    (flagi państwowe).

 

    § 2. Wprowadzam również obowiązek flagowania na terenie miasta Grudziądza słupów oświetleniowych podczas świąt wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia.

 

    § 3. Odpowiedzialnym za flagowanie, o którym mowa w § 2 niniejszego zarządzenia, jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu w uzgodnieniu z Wydziałem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

 

    § 4. Zobowiązuję Kierownika Biura Prezydenta do podania w mediach apelu do mieszkańców o oflagowanie budynków w dniach wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia.

 

    § 5. Za nadzór nad wykonaniem zadań określonych w §§ 1 i 3 niniejszego zarządzenia odpowiadają kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, którym podlegają jednostki organizacyjne, w tym instytucje kultury.

 

   § 6. Traci moc zarządzenie nr 20/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zasad flagowania budynków instytucji samorządowych podległych gminie - miasto Grudziądz.

 

   § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Walczak 12-03-2019 08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-04-2019 08:24