herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 65'/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017 - 2023"

ZARZĄDZENIE NR 65’/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 21 lutego 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017 - 2023”

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późń. zm.) oraz § 2 ust. 1 i ust. 3 uchwały Nr XVII/99/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Grudziądza (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2011 r. Nr 262 poz. 2586) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 40/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017 – 2023”, wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Konsultacje oraz nabór wniosków/propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostaną przeprowadzone w dniach od 4 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

 

            §  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 03-04-2019 08:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2019
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2019 08:23