herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 48/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 48/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 8 lutego 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu

 

Na podstawie art. 41f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XLVII/38/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2014 r. poz. 1440, z 2015 r. poz. 3989 oraz z 2016 r. poz. 1588) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 259/16  Prezydenta Grudziądza z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuję Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu w składzie:

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 03-04-2019 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 05-04-2019 11:31