herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 186/19 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 99 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Kopernika 2.

ZARZĄDZENIE NR 186/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  z dnia 13 maja 2019 r.

 

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 99 mieszczącego  się
w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Kopernika 2.

 

            Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku z § 1 Uchwały Nr XXVIII/126/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2004r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz i wniesionych aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o. w Grudziądzu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Nr 114, poz. 1940) zarządzam, co następuje:

       

        § 1. Udziela się Państwu Aldonie i Wiesławowi Schulz najemcom lokalu mieszkalnego nr 99, mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Kopernika 2, bonifikaty w wysokości 70% od jego ceny sprzedaży wynoszącej 98.000,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych) w związku z czym cena sprzedaży przy zastosowaniu bonifikaty wynosi 29.400,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta 00/100 złotych).

 

       § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

      § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Walczak 14-05-2019 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-06-2019 11:03