herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 210/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2019-06-19 12:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 209/19 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Grudziądza "Raportu o stanie Miasta Grudziądza w 2018 roku" 2019-06-19 12:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 208/19 w sprawie upoważnienia Wiceprezydenta Grudziądza do składania oświadczeń woli 2019-06-04 11:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 207/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-07-10 07:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 206/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2019-06-04 11:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 205/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2019-06-04 11:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 204/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza – Oficera Rowerowego 2019-06-04 11:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 203/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Rybackiej, przeznaczonej na polepszenie warunków zagospodarowania oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-06-04 11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 202/19 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-06-04 11:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 201/19 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2019-06-04 11:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 200/19 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach 2019-06-04 11:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 199/19 zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 2019-06-04 11:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 198/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Solnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-06-19 12:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 197/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2019-06-04 11:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 196/19 w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-07-10 10:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 195/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2019-06-04 11:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 194/19 w sprawie powołania członków Rady Sportu gminy – miasto Grudziądz 2019-06-04 11:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 193/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2019-06-04 11:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 192/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Cichej 2, zabudowanej domem letniskowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-07-04 11:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 191/19 w sprawie zakazu prowadzenia kampanii wyborczej w jednostkach organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz 2019-06-04 11:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 190/19 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Olimpii Grudziądz S.A. z siedzibą w Grudziądzu 2019-06-04 11:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 189/19 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 15 2019-06-04 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 188/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wyspiańskiego z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 34 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-06-19 12:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 187/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Karabinierów 2 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-06-19 12:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 186/19 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 99 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Kopernika 2. 2019-06-04 11:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 185/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019 – 2022" 2019-06-04 11:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 184/19 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019 – 2022" 2019-06-04 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 183/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2019-06-04 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 182/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-06-04 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 181/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2019-06-04 10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 180/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Górnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-06-19 12:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 179/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego / Karabinierów oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-06-19 12:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 178/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-06-04 10:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 177/19 w sprawie powołania zespołu do opracowania polityki bezpieczeństwa dokumentów i osób przebywających w obiektach Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 2019-06-04 10:53