herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 189/19 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 15

ZARZĄDZENIE NR 189/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  z dnia 14 maja 2019r.

w sprawie ustalenia  ceny  oraz  udzielenia  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku położonym
w Grudziądzu  przy ul. Droga Łąkowa 15

Na podstawie art. 44 ust. 2 i art. 45  ust. 3  w związku z art. 47a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe ” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1311 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

            § 1. 1. Ustala się cenę sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Droga Łąkowa 15 wraz z udziałem wynoszącym 440/8102 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej działki nr 30/3 o pow. 0.0549 ha, nr 30/6 o pow. 0.0018 ha, nr 30/10 o pow. 0.0052 ha w obr. 91, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00042031/3 na kwotę 59.789,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć 00/100 złotych).   

            2. Obniża się ustaloną w ust. 1 cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego o 95 %, do wysokości 2.989,45 złotych (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć 45/100 złotych), w związku z tym, że obecna najemczyni lokalu jest emerytowaną pracownicą PKP.

            3.  Nabywca lokalu mieszkalnego uzyskuje bonifikatę w wysokości 25% należności z tytułu nabycia lokalu, ustalonej w sposób określony w ust. 2, w związku z jej jednorazową wpłatą. Należność po uwzględnieniu bonifikaty wynosić będzie 2.242,09 złotych (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści dwa 09/100 złote).

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 15-05-2019 07:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-06-2019 11:05