herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 184/19 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019 – 2022"

ZARZĄDZENIE NR 184/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 13 maja 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019 – 2022”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 2 ust. 3 i 4 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Grudziądza, stanowiących załącznik do Uchwały Nr XVII/99/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Grudziądza (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2011 r. Nr 262, poz. 2586) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić z mieszkańcami Grudziądza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019-2022”, zwanego dalej „projektem uchwały”, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

 § 2. Celem przeprowadzenia konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Grudziądza dotyczących projektu uchwały.

 § 3. Informacja o konsultacjach zostanie zamieszczona:

  1. na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl;
  2. na Internetowej Platformie Konsultacji Społecznych www.konsultacje.grudziadz.pl;
  3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

§ 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 27 do 31 maja 2019 r.

§ 5. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy-miasto Grudziądz.

§ 6. 1 Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez:

  1. zamieszczenie projektu uchwały w miejscach wskazanych w § 3;
  2. przyjmowanie opinii i uwag na piśmie za pomocą formularza stanowiącego ZałącznikNr 2 do Zarządzenia.

2. Wypełnione formularze należy składać w terminie wskazanym w § 4 w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, pokój 102 lub 225, albo przesyłać skany podpisanych formularzy pocztą elektroniczną na adres ngo@um.grudziadz.pl.

§ 7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       .

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 16-05-2019 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-06-2019 11:00