herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 201/19 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego

ZARZĄDZENIE NR 201/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 23 maja 2019 r.

 

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego

 

Na podstawie art. 8a, art. 8b, art. 8c  i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam do podejmowania wszelkich działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego następujące osoby:

1) Panią Jolantę Zarębską - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;

2) Panią Monikę Łagodę - Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;

3) Panią Annę Reetz - Kierownika Działu Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;

4) Panią Wiolettę Nagrabską - Starszego Inspektora w Dziale Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

§ 2. Upoważniam do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w formie  prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego następujące osoby:

1) Panią Agnieszkę Bałdyga - Chabuda - Podinspektora w Dziale Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;

2) Panią Annę Szumotalską - Podinspektora w Dziale Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;

3) Panią Dorotę Wardzińską - Rajnik - Podinspektora w Dziale Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

§ 3. Upoważniam do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających
z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 wskazanej ustawy następujące osoby:

1) Panią Annę Reetz - Kierownika Działu Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;

2) Wiolettę Nagrabską - Starszego Inspektora w Dziale Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;

3) Panią Agnieszkę Bałdyga - Chabuda - Podinspektora w Dziale Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;

4) Panią Annę Szumotalską - Podinspektora w Dziale Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 1/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ligia Bartos 27-05-2019 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-06-2019 11:17