herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 199/19 zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE  NR 199/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 23 maja 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

 

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/55/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 140/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 
     „3. II Zastępca Dyrektora ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych i mieszkaniowych nadzoruje: 

     1) Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych; 

     2) Kierownika Działu Dodatków Mieszkaniowych;

     3) Kierownika Działu Funduszu Alimentacyjnego;

     4) Kierownika Samodzielnego Referatu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.”

 

2)  § 8 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
     „8) Dział Funduszu Alimentacyjnego (FA);”

 

3) w § 12 ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„8. Do zadań Działu Funduszu Alimentacyjnego należy w szczególności:”

 

§ 2. Schemat struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ligia Bartos 27-05-2019 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-06-2019 11:15