herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 208/19 w sprawie upoważnienia Wiceprezydenta Grudziądza do składania oświadczeń woli

ZARZĄDZENIE NR 208/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 30 maja 2019 r.

 

 

w sprawie upoważnienia Wiceprezydenta Grudziądza do składania oświadczeń woli

 

Na podstawie art. 31, art. 39 ust. 2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 98 i 99 § 2 Kodeksu cywilnego zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Upoważniam Wiceprezydenta gminy – miasta Grudziądz Pana Szymona Gurbina do:

 1. do składania oświadczeń woli w imieniu gminy – miasta Grudziądz i reprezentowania jej na zewnątrz w zakresie zarządu mieniem,
 2. składania oświadczeń woli w imieniu gminy – miasta Grudziądz i reprezentowania jej na zewnątrz w zakresie wszelkich spraw dotyczących właściwości wszystkich Wydziałów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Prezydenta gminy – miasta Grudziądz,
 3. wydawania w imieniu gminy – miasta Grudziądz wszelkich decyzji, w tym decyzji
  w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w imieniu Prezydenta gminy – miasta Grudziądz oraz reprezentowania jej na zewnątrz w zakresie związanym
  z wydawaniem ww. decyzji,
 4. wydawania w imieniu Prezydenta gminy – miasta Grudziądz zarządzeń w zakresie wszystkich Wydziałów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

 

§ 2

Oświadczenia, o których mowa w § 1 mogą być składane przez Wiceprezydenta gminy - miasta Grudziądz samodzielnie (jednoosobowo).

 

§ 3

Upoważnienia udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo odwołania Wiceprezydenta ze stanowiska.

 

§ 4

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, moc traci zarządzenie nr 425/18 z dnia
  23 listopada 2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 30-05-2019 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-06-2019 11:21