herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 204/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza – Oficera Rowerowego

ZARZĄDZENIE NR 204/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 28 maja 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza – Oficera Rowerowego

 

       Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w zw. z § 14 zarządzenia nr 571/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu z późn. zm. zarządzam, co następuje:

 

       § 1. W Zarządzeniu Nr 118/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza – Oficera Rowerowego wprowadza się następującą zmianę:

  1. po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: „ § 4a. Pełnomocnik uczestnicząc w konferencjach, spotkaniach lub szkoleniach związanych ze swoją działalnością, odbywających się poza Grudziądzem, może ubiegać się o pokrycie kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) oraz zgodnie z aktualnym okólnikiem Prezydenta Grudziądza w sprawie odbywania podróży służbowych. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Prezydent Grudziądza.”.

 

       § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 31-05-2019 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-06-2019 11:20