herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 384/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

ZARZĄDZENIE NR 384/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr LII/113/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 3072)  zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwanego dalej „projektem uchwały”, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia.

2. Projekt uchwały zostanie zamieszczony:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl;
  2. na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl;
  3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach  16 30 września 2019 r.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie przesyłania uwag i opinii do projektu uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ngo@um.grudziadz.pl.

§ 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są:

  1. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu;
  2. organizacje pozarządowe  i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy – miasto Grudziądz.

§ 5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 17-09-2019 13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-09-2019 12:24