herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 37/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE NR   37/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 2 lutego 2009 r.

 

 

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) a także § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. w sprawie określenia zasad dotyczących obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 108, poz. 1883) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1 Obciążyć prawem służebności gruntowej nieruchomość    gruntową stanowiącą  własność gminy-miasto Grudziądz  położoną w Grudziądzu przy ul. Droga Topolowa  oznaczoną jako działka  nr  31/21 w obr. 73  o powierzchni  446 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta  KW TO1U/00021523/6.

 

2. Wykonanie  służebności  gruntowej  polegać będzie na tym, że każdocześni  użytkownicy

wieczyści, a w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  każdocześni właściciele nieruchomości   położonej przy ul. Ludwika Waryńskiego, stanowiącej  działki  nr 31/24 o powierzchni 128 m² , nr 31/25 o powierzchni 121 m²,  nr  31/32 o powierzchni 695 m², oraz nr 31/36 o powierzchni 99 m², zapisanej w księdze wieczystej KW TO1U/00026730/5, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Droga Topolowa,  uzyskują prawo  przejścia  i przejazdu  przez część nieruchomości opisanej w § 1.ust.1 na całej jej szerokości od południowej granicy z działką nr 31/7  do kamienia granicznego rozgraniczającego przyległe działki nr 43 i nr 25/7.

 

§ 2. 1 Obciążyć prawem służebności gruntowej nieruchomość   gruntową stanowiącą

własność gminy-miasto Grudziądz  położoną w Grudziądzu przy ul. Droga Topolowa  -Ludwika  Waryńskiego oznaczoną jako działki nr  31/23  w obr. 73  o powierzchni 2.522 m² oraz nr  31/26 w obr 73  o powierzchni  2.536 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta  KW TO1U/00021502/3.

 

2. Wykonanie  służebności  gruntowej  polegać będzie na tym,   że każdocześni  użytkownicy

wieczyści, a w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  każdocześni właściciele nieruchomości  położonej przy ul. Ludwika Waryńskiego, stanowiącej  działki  nr 31/24 o powierzchni 128 m², nr 31/25 o powierzchni 121 m²,  nr  31/32 o powierzchni 695 m², oraz nr 31/36 o powierzchni 99 m², zapisanej w księdze wieczystej KW TO1U/00026730/5, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Droga Topolowa,  uzyskują prawo  przejścia  i przejazdu  przez  część nieruchomości opisanej w § 2.ust. 1  pasem gruntu o szerokości  około 10 m. przebiegającym na całej jej długości  przy  południowo-wschodniej granicy z  nieruchomością oznaczoną jako działka nr 59, na której zlokalizowane jest torowisko kolejowe.

 

§ 3. Graficzny obraz służebności drogowych  przedstawiają  załączone mapy.

 

§4.Wykonywanie służebności gruntowych następuje za wynagrodzeniem odpowiednio w wysokości  610,00 złotych ( w tym 22% podatek VAT w wysokości 110,00 złotych) oraz 1.220,00 złotych ( w tym 22% podatek VAT w wysokości 220,00 złotych), płatnym w terminie nie później niż do dnia zawarcia umowy ustanowienia służebności.

  

§5.Każdocześni użytkownicy wieczyści lub właściciele nieruchomości władnących zobowiązani są do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem drogi w należytym stanie oraz  odpowiadają za utrzymanie porządku.

 

            §6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 11-02-2009 09:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 12-02-2009 08:04