herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 79/09 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok 2009-03-05 14:45
ZARZĄDZENIE NR 78/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-03-05 11:28
ZARZĄDZENIE NR 77/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 47 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-03-17 12:41
ZARZĄDZENIE NR 76/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wyspiańskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-03-17 12:39
ZARZĄDZENIE NR 75/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Szosa Toruńska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-03-17 12:38
ZARZĄDZENIE NR 74/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów 79-81, zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-03-17 12:36
ZARZĄDZENIE NR 73/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 82, zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-03-17 12:35
ZARZĄDZENIE NR 72/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Moniuszki, zabudowanej pawilonem handlowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-03-17 12:33
ZARZĄDZENIE NR 71/09 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 2009-03-05 11:29
ZARZĄDZENIE NR 70/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 16774 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2009-03-17 12:32
ZARZĄDZENIE NR 69/09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Grudziądzu 2009-03-17 12:31
ZARZĄDZENIE NR 68/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Kasztanowej - ulicy Ignacego Paderewskiego. 2009-03-18 07:45
ZARZĄDZENIE NR 67/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej 2009-03-18 07:44
ZARZĄDZENIE NR 66/09 w sparwie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-03-05 11:27
ZARZĄDZENIE NR 65/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chopina, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-03-17 12:30
ZARZĄDZENIE NR 64/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz 2009-03-05 11:26
ZARZĄDZENIE NR 63/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Czarna Droga, zagospodarowanej ogródkiem działkowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-03-17 12:29
ZARZĄDZENIE NR 62/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz 2009-03-05 11:26
ZARZĄDZENIE NR 61/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2009-03-17 12:27
ZARZĄDZENIE NR 60/09 w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2009-02-19 10:39
ZARZĄDZENIE NR 59/09 zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części lokali użytkowych znajdujących się w budynku administracyjno - biurowym w Białym Borze k/Grudziądza z przeznaczeniem na siedzibę Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Bydgoszczy oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-03-17 12:27
ZARZĄDZENIE NR 58/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz 2009-03-05 11:25
ZARZĄDZENIE NR 57/09 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej - Rydygiera 2009-03-18 07:43
ZARZĄDZENIE NR 56/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Ignacego Paderewskiego. 2009-03-18 09:40
ZARZĄDZENIE NR 55/09 w sprawie harmonogramu realizacji w 2009 roku zadań służących realizacji celów "Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2004-2015" 2009-02-12 08:13
ZARZĄDZENIE NR 54/09 w sprawie dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2009-02-12 08:08
ZARZĄDZENIE NR 53/09 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-02-13 07:58
ZARZĄDZENIE NR 52/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej przy ulicy Parkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-02-13 07:57
ZARZĄDZENIE NR 51/09 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Narutowicza 24. 2009-02-13 07:55
ZARZĄDZENIE NR 50/09 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Narutowicza 24. 2009-02-13 07:54
ZARZĄDZENIE NR 49/09 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Narutowicza 24. 2009-02-13 07:53
ZARZĄDZENIE NR 48/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz 2009-02-13 07:51
ZARZĄDZENIE NR 47/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz 2009-02-13 07:50
ZARZĄDZENIE NR 46/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-02-13 07:49
ZARZĄDZENIE NR 45/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-03-05 11:24
ZARZĄDZENIE NR 44/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Szosa Toruńska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-02-13 07:49
ZARZĄDZENIE NR 43/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Solnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-02-13 07:47
ZARZĄDZENIE NR 42/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości połozonej przy ul. Kasztanowej - ul. Ignacego Paderewskiego. 2009-02-13 07:44
ZARZĄDZENIE NR 41/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej prz ul. Kwidzyńskiej - ul. Ignacego Paderewskiego. 2009-02-13 07:42
ZARZĄDZENIE NR 40/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-02-12 08:04
ZARZĄDZENIE NR 39/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej garażem blaszanym, położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-03-18 07:41
ZARZĄDZENIE NR 38/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia, z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-03-18 07:39
ZARZĄDZENIE NR 37/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-02-12 08:04
ZARZĄDZENIE NR 36/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-02-12 08:03
ZARZĄDZENIE NR 35/09 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu. 2009-02-09 11:45
ZARZĄDZENIE NR 34/09 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na 2009 rok 2009-02-09 11:42