herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 53/09 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 53/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 06 lutego 2009 r.

 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) a także § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. w sprawie określenia zasad dotyczących obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 108, poz. 1883) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. W Zarządzeniu Nr 428/07 Prezydenta Grudziądza z dnia 03 grudnia 2007 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej, wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1 ust. 1 zarządzenia otrzymuje brzmienie:

 

„1. Obciążyć nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy - miasto Grudziądz położoną w Grudziądzu przy ul. Południowej, oznaczoną jako działka nr 285/1 o pow. 0.0359 ha, w obrębie 126, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 19798, prawem służebności gruntowej.”

 

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 12-02-2009 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 13-02-2009 07:58