herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 69/09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE Nr 69/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 24 lutego 2009 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Grudziądzu

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 373/05 Prezydenta Grudziądza z dnia 26 września 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania  Dokumentacji Projektowej w Grudziądzu, wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„Powołuję Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w następującym składzie:

 1. Pan Wojciech Matczyński – przewodniczący,
 2. Pani Elżbieta Wojtecka – członek,
 3. Pan Zbigniew Ptaszyński – członek,
 4. Pan Piotr Grodkowski – członek.”

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„Ustalam zastępców dla poszczególnych członków wymienionych w § 1, w osobach:

 1. Pan Bogdan Wiśniewski – członek,
 2. Pani Elżbieta Fabiszewska – członek,
 3. Pan Marek Przewodowski – członek.”

 

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

 

„W posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, w charakterze konsultantów, biorą udział przedstawiciele następujących instytucji:

 1. Garnizonowego Węzła Łączności w Grudziądzu,
 2. ENERGA-OPERATOR S.A., Oddziału w Toruniu, Rejonu Dystrybucji Grudziądz,
 3. Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu,
 4. Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu,
 5. NETII S.A.,
 6. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
 7. OPEC Grudziądz Sp. z o.o.,
 8. Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gdańsku, Rejonu Dystrybucji Gazu w Grudziądzu,
 9. P.U.H. Horyzont Spółki cywilnej,
 10. Telekomunikacji Polskiej S.A., Obszaru Eksploatacji w Bydgoszczy, Wydziału Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci.”

4) W Załączniku Nr 1 § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„Obsługę techniczną i organizacyjną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działający w ramach Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1, zwany dalej „Ośrodkiem”.”

 

5) W Załączniku Nr 1 § 8 otrzymuje brzmienie:

 

„Przedkładany do uzgodnienia projekt, pracownik Ośrodka poddaje wstępnej ocenie w zakresie:

 1. Zgodności z wnioskiem o uzgodnienie.
 2. Ważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków technicznych podłączenia do sieci.
 3. Czytelności opracowania.
 4. Prawidłowości sporządzenia mapy wykorzystywanej do projektowania.”

 

§.2..Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 17-03-2009 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 17-03-2009 12:31