herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 56/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Ignacego Paderewskiego.

 

ZARZĄDZENIE Nr 56/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 10 lutego 2009r.     

 

 

w sprawie  nabycia na rzecz gminy –  miasto   Grudziądz prawa własności

nieruchomości   położonej   przy ulicy Ignacego Paderewskiego. 

 

 

            Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia  22 kwietnia 1998 r.  w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896)  oraz  art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.  z  2004 r. Nr 261,  poz. 2603  z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

 

           § 1. Nabycie na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności  nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Ignacego Paderewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 77/1 o powierzchni 230 m2 , zapisanej w księdze wieczystej o oznaczeniu KW 3646, z przeznaczeniem pod przebudowę Rowu Cegielnianego w Grudziądzu. 

 

§ 2. Cena nabycia prawa własności nieruchomości określonej w § 1 została   uzgodniona z właścicielem w drodze negocjacji.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 18-03-2009 08:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 18-03-2009 09:40