herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

UCHWAŁA NR XLII/39/09 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu

UCHWAŁA NR XLII/39/09
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 24 czerwca 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu

          Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 72, poz. 619) uchwala się, co następuje:

          § 1. W Statucie Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/76/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu:

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
           „2. Centrum, za zgodą Prezydenta Grudziądza, może tworzyć poza swoją główną siedzibą filie oraz wydzielone grupy wychowawcze.”;
2) w § 3 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
           „2. Nadzór nad standardami w zakresie opieki i wychowania w Centrum sprawuje   Wojewoda Kujawsko-Pomorski.”.

          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

          § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 29-06-2009 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 23-09-2009 08:42