herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLII/55/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu 2009-09-24 10:55
dokument UCHWAŁA NR XLII/54/09 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Grudziądza 2009-09-24 10:28
dokument UCHWAŁA NR XLII/53/09 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym na terenie miasta Grudziądza 2009-09-24 10:21
dokument UCHWAŁA NR XLII/52/09 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym na terenie miasta Grudziądza 2009-09-24 10:16
dokument UCHWAŁA NR XLII/51/09 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym na terenie miasta Grudziądza 2009-09-24 10:13
dokument UCHWAŁA NR XLII/50/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Ludwika Waryńskiego za obniżoną cenę 50 % 2009-09-23 14:43
dokument UCHWAŁA NR XLII/49/09 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Grudziądzu 2009-09-23 14:43
dokument UCHWAŁA NR XLII/48/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2009 - 2013" 2009-09-23 14:18
dokument UCHWAŁA NR XLII/47/09 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2009-09-23 12:18
dokument UCHWAŁA NR XLII/46/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o przystąpieniu i realizacji projektu "Komunikacja kluczem do integracji". 2009-09-23 12:17
dokument UCHWAŁA NR XLII/45/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o przystąpieniu i realizacji projektu "Atrakcyjne kształcenie uczniów w grudziądzkich szkołach zawodowych drogą do sukcesu". 2009-09-23 12:18
dokument UCHWAŁA NR XLII/44/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o przystąpieniu i realizacji projektu "Dajmy szansę dzieciom". 2009-09-23 12:17
dokument UCHWAŁA NR XLII/43/09 w sprawie nadania imienia IV Liceum Ogólnokształcącemu w Grudziądzu 2009-09-23 09:25
dokument UCHWAŁA NR XLII/42/09 zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2009-12-28 09:24
dokument UCHWAŁA NR XLII/41/09 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2009-09-23 12:16
dokument UCHWAŁA NR XLII/40/09 w sprawie likwidacji całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Domu Rodzinnego w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich 52/2 2009-07-27 11:06
dokument UCHWAŁA NR XLII/39/09 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2009-09-23 08:42
dokument UCHWAŁA NR XLII/38/09 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenach specjalnej strefy ekonomicznej i Grudziądzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2009-07-27 10:48
dokument UCHWAŁA NR XLII/37/09 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2009-07-27 10:48
dokument UCHWAŁA NR XLII/36/09 w sprawie emisji obligacji komunalnych 2009-07-23 08:58
dokument UCHWAŁA NR XLII/35/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok 2009-07-24 10:42