herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

UCHWAŁA NR XLII/40/09 w sprawie likwidacji całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Domu Rodzinnego w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich 52/2

UCHWAŁA NR XLII/40/09
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie likwidacji całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Domu Rodzinnego w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich 52/2

          Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 19 pkt 4 i art. 85 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 69, poz. 590), w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 72, poz. 619) uchwala się, co następuje:

          § 1. Z dniem 31 sierpnia 2009r. likwiduje się całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą Dom Rodzinny funkcjonującą w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich 52/2.

          § 2. Dokumentację Domu Rodzinnego przejmie Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu.

          § 3. 1. Mienie komunalne, z którego dotychczas korzystał Dom Rodzinny zostanie przekazane do Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego na potrzeby realizacji zadań Miasta Grudziądza z zakresu opieki nad dzieckiem.
          2. Przekazanie mienia pomiędzy jednostkami nastąpi protokolarnie w terminie do dnia likwidacji Domu Rodzinnego.

          § 4. Zobowiązania i należności likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Grudziądz.

          § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

          § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 29-06-2009 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-07-2009 11:06