herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

UCHWAŁA NR XLII/42/09 zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz

UCHWAŁA NR XLII/42/09
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 24 czerwca 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz

          Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:

          § 1. W Uchwale Nr X/94/99 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

           „3. Opłata stała wynikająca z kosztów osobowych i rzeczowych przygotowania posiłków wynosi:
                      „1) 119,00 zł – miesięcznie w przypadku pobytu 10 godz.;
                      „2) 95,00 zł – miesięcznie w przypadku pobytu 6 godz.”

          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

          § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 29-06-2009 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 28-12-2009 09:24