herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

UCHWAŁA NR XLII/47/09 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

UCHWAŁA NR XLII/47/09
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

          Na podstawie art. 81 ust. 1 z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394) oraz § 8 ust. 3 uchwały Nr XLVIII/165/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 7, poz. 75) uchwala się, co następuje:

          § 1. Przyznaje się Zgromadzeniu Księży Marianów Prowincja Polska z siedzibą przy ul. Bonifacego 9 w Warszawie dotację w wysokości 60.000,00 zł na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele św. Franciszka Ksawerego, wpisanym do rejestru zabytków pod nr B/201/1, polegające na przeprowadzeniu konserwacji elementów konstrukcyjnych, snycerskich i rzeźb oraz konserwacji obrazu z przedstawieniem „św. Stanisława Kostki z Matką Boską”.

          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Grudziądza.

          § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 29-06-2009 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 23-09-2009 12:18