herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

UCHWAŁA NR XLII/48/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2009 - 2013"

UCHWAŁA NR XLII/48/09
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 24 czerwca 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2009 - 2013”

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:

          § 1. W Załączniku do Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2008 r. Nr XXXIII/147/08 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2009 – 2013” (zmiana: Uchwała Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 maja 2009 r. Nr XLI/33/09) wprowadza się następujące zmiany:

1) tabela nr 10 „Wykaz wniosków inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) na lata 2009 – 2013 (stan na 25.03.09)” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) karta zadania nr 13: DT/45/2008/DT „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa węzła drogowego „Konstytucji 3 Maja” oraz drogi łączącej węzeł z ul. Magazynową” znajdująca się na stronie 45 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) karta zadania nr 36: SP/32/2008/SZPITAL „Zakup wyposażenia pracowni hemodynamicznej” znajdująca się na stronie 56 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

          § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 29-06-2009 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 23-09-2009 14:18