herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

UCHWAŁA NR XLII/50/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Ludwika Waryńskiego za obniżoną cenę 50 %

UCHWAŁA NR XLII/50/09
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Ludwika Waryńskiego za obniżoną cenę 50 %

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 335 i 340) uchwala się, co następuje:

          § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego nie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej w Grudziądzu przy ul. Ludwika Waryńskiego, oznaczonej jako działka nr 32/3 o pow. 5.069 m2, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00032367/4 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 część w drodze dojazdowej oznaczonej jako działki nr 32/8 i 32/10 o łącznej pow. 4.840m2, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00033011/1, za cenę stanowiącą 50 % jej wartości rynkowej.

          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

          § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 29-06-2009 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 23-09-2009 14:43