herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

UCHWAŁA NR XLII/49/09 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Grudziądzu

UCHWAŁA NR XLII/49/09
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Grudziądzu

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770 i Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 199, poz. 1037 i Nr 96 poz. 874, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 19, poz. 101) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz.295 i Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2006 r. Nr 220, poz.1600 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367) uchwala się, co następuje:

          § 1. 1. Ustala się stawki opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Grudziądzu.
          2. Cennik stanowi załącznik do Uchwały.

          § 2. Do wartości sprzedaży należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce.

          § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

          § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 29-06-2009 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 23-09-2009 14:43