herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

UCHWAŁA NR XLII/55/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu

UCHWAŁA NR XLII/55/09
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 24 czerwca 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:

          § 1. W załączniku Nr 1 „Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów oraz dokumentów uprawniających do tych przejazdów” do uchwały Nr XV/111/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 r. Nr 2, poz. 9, Nr 58, poz. 1009 i Nr 90, poz. 1588 z 2005 r. Nr 21, poz. 354, Nr 38, poz. 768 i Nr 78, poz. 1430, z 2006 r. Nr 64, poz. 1072 oraz z 2008 r. Nr 4, poz. 34) pozycja 12 otrzymuje brzmienie:

„12.
1) pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji
Sp. z o. o. i członkowie ich rodzin w zakresie
określonym Układem Zbiorowym Pracy;
2) kierowcy Veolia Transport Sp. z o.o.
- uprawnienie to dotyczy korzystania ze środków
komunikacji miejskiej obsługiwanych przez
wymienionych przewoźników.
Właściwy bilet wolnej jazdy
wydawany przez przewoźników.”

          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

          § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 29-06-2009 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 24-09-2009 10:55