herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

UCHWAŁA NR XLII/44/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o przystąpieniu i realizacji projektu "Dajmy szansę dzieciom".

UCHWAŁA NR XLII/44/09
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o przystąpieniu i realizacji projektu „Dajmy szansę dzieciom”.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420) uchwala się, co następuje:

          § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o przystąpieniu i realizacji projektu „Dajmy szansę dzieciom” wdrażanego w ramach Działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków jednostek samorządu terytorialnego.

          § 2. Projekt będzie realizowany w przedszkolach i w partnerstwie z gminami: Lisewo i Nowe w okresie od 1.09.2009 roku do 31.08.2011 roku.

          § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

          § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 29-06-2009 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 23-09-2009 12:17