herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

UCHWAŁA NR XLII/45/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o przystąpieniu i realizacji projektu "Atrakcyjne kształcenie uczniów w grudziądzkich szkołach zawodowych drogą do sukcesu".

UCHWAŁA NR XLII/45/09
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o przystąpieniu i realizacji projektu „Atrakcyjne kształcenie uczniów w grudziądzkich szkołach zawodowych drogą do sukcesu”.

          Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje:

          § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Atrakcyjne kształcenie uczniów w grudziądzkich szkołach zawodowych drogą do sukcesu” wdrażanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków jednostek samorządu terytorialnego.

          § 2. Projekt będzie realizowany w szkołach zawodowych w okresie od 1.10.2009 roku do 31.05.2011 roku.

          § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

          § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 29-06-2009 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 23-09-2009 12:18