herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 401/09 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE NR 401/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 23 września  2009 r.

 

 

               w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

 

 

Na podstawie § 9 ust. 9 Uchwały Nr XXXIX/17/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia         25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 49, poz. 1029) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1. Powołanie komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w składzie:

1. Mariola Sokołowska          - Wiceprezydent Miasta Grudziądz-Przewodnicząca,

2. Andrzej Cherek                   - Naczelnik Wydziału Edukacji,

3. Piotr Jezierski                      - Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej,

4. Maria Milinkiewicz   - radna, członek Komisji Edukacji Rady Miejskiej,

5. Henryk Sokołowski - przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji NSZZ ,

  „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania,

6. Róża Lewandowska            - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

 

§ 2. Komisja wymieniona w § 1 rozpatrywać będzie wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w tym nauczycieli, którym powierzono funkcję kierowniczą zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Grudziądz.

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 335/08 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 września 2008 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.               

 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamilla Wiśniewska 23-09-2009 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Kamilla Wiśniewska 16-10-2009 07:58