herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 417/09 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Mniszek" w Grudziądzu 2009-10-05 12:07
ZARZĄDZENIE NR 416/09 w sprawie powołania Biura Obsługi Projektu d/s realizacji projektu "Dajmy szansę dzieciom" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2009-12-03 10:54
ZARZĄDZENIE NR 415/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 11273 na rzecz Skarbu Państwa 2009-10-27 14:34
ZARZĄDZENIE NR 414/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 13632 na rzecz Skarbu Państwa 2009-10-27 14:32
ZARZĄDZENIE NR 413/09 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok 2009-10-19 14:52
ZARZĄDZENIA NR 412/09 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej 16, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, z przeznaczeniem pod 3 miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2009-10-27 14:30
ZARZĄDZENIE NR 411/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Solnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-10-27 14:29
ZARZĄDZENIE NR 410/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-10-21 15:19
ZARZĄDZENIE NR 409/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-10-21 15:15
ZARZĄDZENIE NR 408/09 w sprawie zamiany nieruchomości gminy – miasto Grudziądz a Grudziądzkim Parkiem Przemysłowym Sp. z o. o. w Grudziądzu 2009-10-21 15:13
ZARZĄDZENIE NR 407/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Granicznej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-10-21 15:12
ZARZĄDZENIE NR 406/09 w sprawie określenia zasad przeprowadzania kontroli udzielonych dotacji z budżetu miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych 2009-10-19 14:51
ZARZĄDZENIE NR 405/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-10-21 15:11
ZARZĄDZENIE NR 404/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-10-21 15:10
ZARZĄDZENIE NR 403/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2009-11-09 07:56
ZARZĄDZENIE NR 402/09 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Grudziądz Sp .z o.o. w Grudziądzu. 2009-09-29 10:39
ZARZĄDZENIE NR 401/09 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 2009-10-16 07:58
ZARZĄDZENIE NR 400/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa prawem służebności gruntowej 2009-10-19 14:49
ZARZĄDZENIE NR 399/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-10-19 14:49
ZARZĄDZENIE NR 398/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-10-19 14:48
ZARZĄDZENIE NR 397/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-10-19 14:47
ZARZĄDZENIE NR 396/09 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Hallera 50 2009-11-09 07:56
ZARZĄDZENIE NR 395/09 w sprawie nabycia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Brzeźnej - Chełmińskiej 38 2009-11-09 07:54
ZARZĄDZENIE NR 394/09 w sprawie nabycia na rzecz Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 38 2009-11-19 15:15
ZARZĄDZENIE NR 393/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2009-11-09 07:54
ZARZĄDZENIE NR 392/09 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Oliwskiej i ulicy Paderewskiego 2009-11-09 07:53
ZARZĄDZENIE NR 391/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Reymonta – ulicy Gałczyńskiego 2009-11-19 15:14
ZARZĄDZENIE NR 390/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej 2009-11-19 15:12
ZARZĄDZENIE NR 389/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Szosa Toruńska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-10-21 10:58
ZARZĄDZENIE NR 388/09 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nauczycielskiej, zabudowanej pawilonami handlowymi 2009-10-21 10:57
ZARZĄDZENIE NR 387/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-10-21 10:55
ZARZĄDZENIE NR 386/09 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Spacerowej, zabudowanej 5 domkami letniskowymi 2009-10-21 10:55
ZARZĄDZENIE NR 385/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2009-11-09 07:52
ZARZĄDZENIE NR 384/09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu na rzecz mieszkańców innych gmin na podstawie porozumień międzygminnych 2009-09-29 10:37
ZARZĄDZENIE NR 383/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2009-10-21 10:51
ZARZĄDZENIE NR 382/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gałczyńskiego 2009-11-19 15:11
ZARZĄDZENIE NR 381/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własnośc gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-10-19 14:46
ZARZĄDZENIE NR 380/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-10-19 14:45
ZARZĄDZENIE NR 379/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-10-19 14:33
ZARZĄDZENIE NR 378/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-10-19 14:30
ZARZĄDZENIE NR 377/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-10-19 14:29
ZARZĄDZENIE NR 376/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-10-19 14:28
ZARZĄDZENIE NR 375/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-10-19 14:27
ZARZĄDZENIE NR 374/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Słowackiego, zabudowanej dwoma garażami blaszanymi oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-10-21 10:51
ZARZĄDZENIE NR 373/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-10-19 14:26
ZARZĄDZENIE NR 372/09 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz 2009-10-19 14:25
ZARZĄDZENIE NR 371/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej 2009-11-19 15:10
ZARZĄDZENIE NR 370/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej 2009-11-19 15:09
ZARZĄDZENIE NR 369/09 w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych 2009-09-29 10:32
ZARZĄDZENIE NR 368/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 15790 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2009-10-19 14:24
ZARZĄDZENIE NR 367/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruvchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2009-11-09 07:50
ZARZĄDZENIE NR 366/09 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-10-19 14:22
ZARZĄDZENIE NR 365/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz 2009-11-09 07:50
ZARZĄDZENIE NR 364/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2009-10-19 14:21
ZARZĄDZENIE NR 363`/09 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2009-11-09 07:49
ZARZĄDZENIE NR 363/09 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kołłątaja 2009-11-09 07:48
ZARZĄDZENIE NR 362/09 w sprawie powołania komisji do spraw przygotowania reorganizacji miejskich jednostek organizacyjnych wykonujących zadania w sferze społecznej 2009-09-10 08:44
ZARZĄDZENIE NR 361/09 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Hallera 45 2009-10-19 14:20
ZARZĄDZENIE NR 360/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2009-11-09 07:46
ZARZĄDZENIE NR 359/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2009-11-09 07:46
ZARZĄDZENIE NR 358/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 3099 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2009-10-19 14:18
ZARZĄDZENIE NR 357/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-10-05 12:05
ZARZĄDZENIE NR 356/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Mazowiecka oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej w oddanie w dzierżawę 2009-10-05 12:04