herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 384/09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu na rzecz mieszkańców innych gmin na podstawie porozumień międzygminnych

ZARZĄDZENIE Nr 384/09
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 18 września 2009 r.
 
 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu na rzecz mieszkańców innych gmin na podstawie porozumień międzygminnych
 
 
            Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/9/02 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych na prowadzenie przez gminę-miasto Grudziądz specjalistycznych usług z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności związanych z przemocą w rodzinie (MG Nr 1, poz. 9), uchwały Nr XXIII/53/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Grudziądzkim w sprawie zapewnienia przez gminę – miasto Grudziądz schronienia mieszkańcom Powiatu Grudziądzkiego w ramach interwencji Kryzysowej (MG Nr 6 poz. 79) oraz uchwały Nr XXXVIII/10/02 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych na świadczenie przez gminę-miasto Grudziądz usług z zakresu działalności izby wytrzeźwień  (MG Nr 1, poz. 10) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. W Zarządzeniu Nr 250/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu na rzecz mieszkańców innych gmin na podstawie porozumień międzygminnych § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustalam opłatę, o której mowa w:
1)      § 1 ust. 2 porozumienia międzygminnego stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały  Nr XXXVIII/9/02 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień  międzygminnych na prowadzenie przez gminę-miasto Grudziądz specjalistycznych usług z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności związanych z przemocą w rodzinie;
2)      § 1 ust. 2 porozumienia stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIII/53/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Grudziądzkim w sprawie zapewnienia przez gminę – miasto Grudziądz schronienia mieszkańcom Powiatu Grudziądzkiego w ramach interwencji kryzysowej
w wysokości 25 zł(słownie: dwadzieścia pięć złotych) za osobodzień.”
           
             § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu.
 
            § 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 lipca 2009r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 29-09-2009 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2009 10:37