herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 416/09 w sprawie powołania Biura Obsługi Projektu d/s realizacji projektu "Dajmy szansę dzieciom" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZARZĄDZENIE  NR 416/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 30 września 2009 roku

 

 

w sprawie powołania Biura Obsługi Projektu d/s realizacji projektu „Dajmy szansę dzieciom”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.  zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.1 Powołuję  zespół zadaniowy o nazwie: Biuro Obsługi Projektu „Dajmy szansę dzieciom” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w składzie:

-        Danuta Bober – koordynator projektu,

-        Aleksandra Lesiak  – asystent koordynatora,

-        Maria Bonk -  koordynator merytoryczny,

-        Janina Lewandowska  - koordynator partnerski gminy Lisewo,

-        Hanna Gorczyca – koordynator partnerski gminy Nowe,

-        Alicja Perek -  specjalista - księgowa,

-        Mariola Orzoł - specjalista ds. rozliczeń,

-        Małgorzata Tomaszewska – pracownik biurowy.

2.      Szczegółowy zakres czynności  w/w osób określą odrębne umowy.

 

§. 2 Biuro Obsługi Projektu powołane jest na czas realizacji projektu tj. od 1 września 2009 roku do czasu zakończenia projektu. Po zakończeniu zadania następuje rozwiązanie Biura.

 

§ 3. Siedziba Biura Projektu mieści się w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego przy ul. Wodnej 7.

 

§ 4.    Zadaniem Biura Obsługi  Projektu jest realizacja zadań projektu, o którym mowa w § 1, a w szczególności:

-        przygotowanie niezbędnych dokumentów,

-        przeprowadzenie rekrutacji beneficjentów ostatecznych,

-        nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zadań zaplanowanych w  harmonogramie projektu,

-        kontrolowanie jakości usług świadczonych przez realizatorów/wykonawców zadań,

-        realizację obowiązków związanych z promocją, monitoringiem i sprawozdawczością projektu,

-        przygotowywanie wniosków o płatność do Instytucji Wdrażającej,

-        rozliczanie środków finansowych otrzymanych na realizację projektu i prowadzenie ewidencji księgowej,

-        podejmowanie działań zaradczych w razie wystąpienia jakichkolwiek trudności, które mogą negatywnie wpłynąć na osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamilla Wiśniewska 06-10-2009 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Kamilla Wiśniewska 03-12-2009 10:54