herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 413/09 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 413/09
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 29 września 2009r.
 
 
zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok
 
            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art.2 pkt 2, art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, z późn. zm.) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXXIII/138/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zarządzam, co następuje:
 
     § 1. W Uchwale Nr XXXIII/138/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok (zmiana: Uchwała Nr XXXIV/3/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2009r., Uchwała Nr XXXV/5/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 lutego 2009r., Uchwała Nr XXXIX/11/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2009r., Uchwała Nr XL/22/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 2009r., Uchwała Nr XLI/27/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 maja 2009r., Uchwała Nr XLII/35/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 czerwca 2009r., Uchwała Nr XLIII/58/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 sierpnia 2009r., Uchwała Nr XVLI/65/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2009r., Zarządzenie Nr 79/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 lutego 2009r., Zarządzenie Nr 116/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 marca 2009r., Zarządzenie Nr 158/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 kwietnia 2009r., Zarządzenie Nr 215/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 maja 2009r., Zarządzenie Nr 233/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 5 czerwca 2009r., Zarządzenie Nr 268/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 czerwca 2009r.) wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      w § 1:
ust.1.
Dochody ogółem
391.550.313,00 zł
 
zastępuje się kwotą
391.472.179,00 zł
 
w tym:
 
 
 
1)dochody gminy
234.923.372,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
234.958.392,00 zł
 
 
w tym:
 
 
 
- dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone
23.145.572,00zł
 
 
zastępuje się kwotą
23.116.672,00zł
 
 
 
 
 
 
2)dochody powiatu
156.626.941,00zł
 
 
zastępuje się kwotą
156.513.787,00zł
 
 
w tym:
 
 
 
- dotacje celowe na zadania zlecone
9.727.835,00zł
 
 
zastępuje się kwotą
9.551.230,00zł
 
 
 
 
ust.2.
 
1) dochody bieżące
308.857.555,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
308.779.421,00 zł
 
 
 
 
ust.3.
Wydatki ogółem
422.802.080,00 zł
 
zastępuje się kwotą
422.723.946,00 zł
 
w tym:
 
 
 
1) wydatki bieżące
422.802.080,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
422.723.946,00 zł
 
 
z tego:
 
 
 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
133.878.495,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
133.798.087,00 zł
 
 
2)      w załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2009” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
3)      w załączniku nr 2 „Plan wydatków bieżących na rok 2009” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
4)      w załączniku nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2009” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
     
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.
 
     § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Monitorze Grudziądzkim.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 08-10-2009 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-10-2009 14:52