herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 358/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 3099 na rzecz gminy - miasto Grudziądz

        ZARZĄDZENIE NR 358/09 

             PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

        z dnia 02 września 2009 r.       

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie  hipoteki wpisanej w księdze wieczystej  KW   3099  na  rzecz  gminy - miasto Grudziądz

 

 

     Na  podstawie  art. 94  ustawy  z  dnia 6 lipca 1982 r. o  księgach  wieczystych  i  hipotece ( Dz. U. z  2001 r. Nr 124, poz.1361, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

 

    §  1.  Wyrażam  zgodę  na  wykreślenie  hipoteki w wysokości 5.005,00 złotych /słownie: pięćtysięcypięćzłotych/, wraz z oprocentowaniem nie spłaconej jednorazowo różnicy wartości zamienianych działek według stopy  procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, wpisanej w księdze wieczystej KW 3099 na rzecz gminy – miasto Grudziądz, w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu nie zapłaconej jednorazowo różnicy wartości za nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Podhalańskiej, stanowiącej działkę nr 157/35 o powierzchni 129m2, wobec dokonania zapłaty całości ceny w wysokości 6.702,00 złotych wraz z oprocentowaniem.

 

     § 2.  Wykonanie   Zarządzenia   powierza   się   Naczelnikowi  Wydziału   Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

     § 3.  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 19-10-2009 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-10-2009 14:18